Våra Analyser

Här kan du läsa mer om våra analyser. För mer information, eller för att beställa, klicka vid respektive analys.

ImuPro
ImuPro – födoämnesintolerans

Mag-tarmproblem, depression, övervikt, migrän, hudbesvär och koncentrationsproblem mm kan orsakas av vanliga födoämnen som vi äter. När immunförsvaret reagerar mot födoämnet kan det skapas en inflammation i kroppen vilken orsakar symtomen. ImuPro är det mest omfattande testet för överkänslighet mot födoämnen.

ImuPro finns i fyra olika varianter; Screen+ (44 födoämnen), Basic (90), Complete (270) och Vegetarian (90).

Provtagningen är mycket enkel och du kan utföra den själv i hemmet.

Pris: 1 495-4 950 kr

KyberBiom – analys av mikrobiota

KyberBiom är vår mest avancerade analys av tarmen och tarmfloran. I testet analyseras bl a:

 • din mikrobiota (sju funktionella grupper)
 • Svamp, jäst och mögel
 • din FODMAP-typ (speciellt viktigt vid IBS)
 • Resilience Index (mikrobiotans motståndskraft) .

Testet görs genom ett avföringsprov och provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet.

Pris: 4 495 kr 

NeuroSpot

Upplever du att du har slut på energi, är utmattad eller stressad? NeuroSpot undersöker nivån på stressbelastning i din kropp och alla betydelsefulla hormoner och signalsubstanser ingår. Det finns två storlekar; NeuroSpot och Neurospot+ och följande analyseras:

 • serotonin
 • dopamin
 • noradrenalin
 • adrenalin
 • GABA
 • glutamat
 • kortisol
 • DHEA

Testet görs genom enkel provtagning som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 2 995 – 3 995 kr 

Parasiter

Parasiter kan orsaka många symtom; mag/tarmbesvär såsom IBS, diarré, magsmärtor osv, men även trötthet, nedstämdhet eller ledproblem. Följande grupper av parasiter analyseras:

 • giardia lamblia
 • amöbor
 • cryptosporidium
 • parasitiska maskar/maskägg
 • övriga protozoer (encelliga djur).

Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 1 495 kr 

Candida – KyberMyk

Analys av förekomst av jäst, svamp och mögel i mage-tarm-kanalen. En överväxt av Candida kan bl a orsaka symtom såsom hjärndimma, trötthet, humörsvängningar, gasig eller uppblåst mage, diarré och/eller förstoppning, sockersug och hudproblem.

En candidaöverväxt i tarmen kan även öka tarmens genomsläpplighet och på så sätt kan proteiner ”läcka” ut i blodbanan.

Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 1 295 kr

SIBO

Utandningstest (H2) för undersökning av bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Symptom som kan uppstå p.g.a SIBO är exempelvis gasbildning, uppsvälld mage, smärta eller kramp i magen, diarré och/ eller förstoppning.

Testet är ett utandningstest (8 st tillfällen) som utförs i hemmet av dig själv. Provlösning/substrat: laktulos. Vid beställning skickar vi test-kit, instruktioner och allt som du behöver.

Pris: 1 950 kr

Läckande tarm

Zonulin är en markör för att undersöka tarmens genomsläpplighet. Vid läckande tarm kan bl. a. proteiner och toxiner komma ut i blodbanan och då reagerar immunförsvaret vilket skapar inflammation.

Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 995 kr

Helicobacter pylori

Analys av förekomst av bakterien helicobacter pylori (Hp) i mage-tarm-kanalen. Hp-infektion är en av de vanligaste infektionerna, lokaliserad till magsäckens slemhinna, och kan leda till magkatarr (gastrit).

Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 795 kr

Systemisk inflammation

Analys av calprotectin för att undersöka förekomst av inflammation i tarmarna. Vid t. ex. ulcerös kolit och Chrons sjukdom korrelerar calprotectin med sjukdomsaktivitet.

Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 750 kr

Matsmältning

Analysen är inriktad på problem med matsmältningen vilket kan leda till näringsbrist. Här undersöks följande parametrar:

 • Restprodukter
 • Gallsyra
 • Pankreas elastase 1
 • Sekr. IgA (sIgA)
 • EPX (Eosinofilt Protein X)
 • Beta-defensin 2

Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 3 950 kr

Blödning/ulcer

Undersöker förekomst av ”dold” (icke synbar) blödning/ulcer i tarmarna genom att analysera haemoglobin-/haptoglobin-komplex. Synligt rött blod i avföringen kommer oftast från ändtarmen eller nedre delen av tjocktarmen. Vid en blödning längre upp i tarmkanalen bryts det röda pigmentet i blodet ned innan den når ändtarmen och blandas med avföring, så att blodet inte längre syns.

Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.

Pris: 595 kr

Histaminintolerans – DAO

Undersöker om du har en tillräckligt hög nivå av enzymet DAO, som ör det som bryter ner histamin, i kroppen.

Testet görs genom ett venöst blodprov och provtagning sker på Vårdcentral, kontakta oss för mer information.

Pris: 950 kr

Celiaki

Undersöker förekomst av specifika antikroppar i blodet som används vid diagnosticering av celiaki.

 • antigliadinantikroppar IgG +IgA
 • antitransglutaminasantikroppar IgG + IgA

Diagnos måste dock bekräftas av läkare. Testet görs genom ett venöst blodprov som analyseras. Provtagning sker på Vårdcentral, kontakta oss för mer information.

Pris: 1 495 kr

NCGS – non-gluten celiac sensitivity

Analyserar överkänslighet mot gluten, som inte är förknippad med celiaki, även ibland kallad “vete-allergi”.

 • Wheat Germ Agglutinin (WGA)-IgG
  (Vetelektin)

Testet görs genom ett venöst blodprov som analyseras.

Provtagning sker på Vårdcentral, kontakta oss för mer information.

Pris: 995 kr