ImuPro – Analys av IgG födoämnesallergi

Imupro undersöker IgG-medierad allergi mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III eller födoämnesintolerans. I analysen ingår IgG1-IgG3 (IgG4 ≤ 1%) samt totalt IgG. Detta är mycket viktigt då IgG4 används för att undersöka tolerans vid immunisering och ska därför inte ingå i ett allergi typ III-test. Vill du göra ett uppföljningstest är det lämpligt att utföra detta efter 12 månader. Det är också viktigt att poängtera att det inte är möjligt att undersöka IgG-medierad allergi genom analys av hårprov.

Image link

ImuPro-analyser har genomförts i mer än 20 år och och totalt sett har vi analyserat fler än 200 000 blodprov.

Väl beprövat av läkare
ImuPro används av läkare i exempelvis Frankrike, Tyskland, Mellanöstern och sedan ett par år tillbaka även i Sverige när det som anses vara klassisk skolmedicin inte är tillräckligt. ImuPro eller andra IgG-analyser som mäter IgG1-3, inte IgG4, ses då som ett alternativ och komplement till den klassiska skolmedicinen och används även ofta inom det som kallas Functional Medicine eller Funktionsmedicin.
Analys i enlighet med ISO och IVD-R
ImuPro som analys uppfyller alla krav enligt den nya Europeiska IVD-R (in vitro-diagnostik)-förordningen. Det är en kvalitetsstämpel för laboratorieanalyser och den nya förordningen skapar ett internationellt erkänt regelverk som förbättrar den kliniska säkerheten. Analysen utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008 och den bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden.
Rapporten på flera språk
Standardspråk för rapporten är svenska men den går att få på de flesta större språken, bl a engelska, tyska, franska, arabiska, ryska, italienska, spanska och turkiska. Det finns även möjlighet att få rapporten på andra mindre språk. Vänligen meddela oss vid beställning om något annat språk än svenska önskas så säkeställer vi att du får din rapport enligt önskemål. OBS! Ingen extra kostnad tillkommer.
Vetenskaplig bakgrund
Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation. Citerat ur lärobok: “IgG bundet till lösligt antigen bildar immunkomplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada.”* Längst ned på denna sida finner du länkar till artiklar och referenser.

Beskrivning av IgG-allergi typ III och ImuPro

Här följer två korta filmer som på ett illustrativt sätt beskriver IgG-allergi typ III och ImuPro.

IgG-allergi typ III

Klicka på playknappen för att se filmen.

ImuPro-konceptet

Klicka på playknappen för att se filmen.

Vad skiljer typ III från typ I (vanlig) allergi?

Födoämnesallergi typ III kan också kallas för dold eller fördröjd allergi och medieras via IgG-antikroppar i vårt immunförsvar. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. De varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.

Den mest kända allergin är typ I-varianten som medieras via IgE-antikroppar i immunförsvaret. Den ger omedelbara och ibland livshotande symptom efter att man ätit ett visst födoämne. Jordnötsallergi är ett klassiskt exempel där det kan räcka med spår av jordnötter för att orsaka en anafylaktisk chock. Oftast är det ganska lätt att identifiera vilket ämne det är man inte tål även utan att ta ett allergitest.

Typ I födoämnesallergi

Omedelbar reaktion

Förmedlas av IgE-antikroppar

Reaktionen kan vara livshotande

Påverkar främst slemhinnorna

Spår av ett ämne kan orsaka akut reaktion

Allergi mot ett fåtal ämnen

Lätt att upptäcka själv

Man undviker det berörda födoämnet

Pricktest ger positivt utslag

Testas i svenska sjukvården

Typ III födoämnesallergi

Fördröjd reaktion

Förmedlas av IgG-antikroppar

Ej livshotande reaktion

Kan påverka olika vävnader i kroppen

Dosberoende; liten mängd ger svaga symptom

Ett större antal födoämnen kan vara involverade

Svårt att upptäcka själv

Fortsatt konsumption av de berörda födoämnena

Pricktest visa inget

Testas inte inom svenska sjukvården

Vad orsakar typ III födoämnesallergi?

När den skyddande tarmslemhinnan av någon orsak inte fungerar som den ska kan proteiner från olika födoämnen passera genom den och in i blodbanan i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Tillsamans med proteinet bildar IgG-antikropparna immunkomplex som immunförsvaret försöker oskadliggöra med hjälp av en inflammatorisk reaktion. Eftersom immunkomplexen transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen också påverka andra organ och vävnader, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska låggradiga inflammatoriska besvär såsom:

Magproblem; t.ex. diarré och uppsvälldhet
Hudproblem; t.ex. eksem, psoriasis och akne
Migrän och huvudvärk
Högt blodtryck
Övervikt

ImuPro - träning och kroppskomposition

Ökade nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen kan trigga en kronisk inflammatorisk process och åtföljas av en störning av ämnesomsättningen. Kronisk inflammation ger en ansamling av vätska som medför att kroppsvikten ökar. De förhöjda nivåerna av IgG-antikroppar i blodet medför att det även produceras större mängder av TNF-α, en signalsubstans som binder till kroppens insulinreceptorer. Detta minskar kroppens förmåga att transportera blodsocker in i cellerna, där det behövs till energi. Inflammationen leder även till att de röda blodkropparna (erytrocyterna) klumpar ihop sig (Rouleaux d’argent) och deras totala yta minskar. Sammantaget kan den låggradiga inflammationen ge följande negativa effekter:

Socker omvandlas till fett
Minskning av energinivån
Syreupptagningsförmågan minskar

ImuPro - storlekar på test och praktisk information

Våra fyra olika storlekar av ImuPro och de födoämnen som analyseras i respektive test finns beskrivet nedan. Där finns även länk till vår webshop där du kan beställa ditt ImuPro.

Samtliga storlekar går att utföra med både venös (i armvecket) och kapillär (i fingret) provtagning. Standard vid beställning är kapillär provtagning och vid beställning får du allt material och all information som du behöver. Blodprovet skickas sedan till CTL Ortholabor i Tyskland för analys.

Efter 14 dagar kommer resultatet och övrig dokumentation till dig med posten. Önskas även eller enbart digitala kopior är det bara att kontakta oss.

ImuPro Screen+

analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena och viktigaste allergenen såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag, ägg, kaffe och jäst, se länk nedan.

Du får med en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. En generell nutritionsguide med instruktioner medföljer också.

Pris: 1 495 kr

ImuPro Basic

analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena och viktigaste allergenen såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter, ägg och jäst, se länk nedan.

Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat, får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet.

Pris: 2 950 kr

ImuPro Vegetarian

är speciellt anpassad för dig som äter en vegetarisk kost. Totalt analyseras 90 viktiga födoämnen och förutom grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg ingår även superfoods, exempelvis acai- och gojibär, se länk nedan.

Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat, får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet.

Pris: 2 950 kr

ImuPro Complete

analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel, candida albicans samt drycker såsom te, kaffe och vin.

Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat, får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt förslag på recept som är anpassade efter ditt resultat.

Pris: 4 950 kr

Vetenskaplig bakgrund och studier

Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation.

“IgG bundet till lösligt antigen bildar immunkomplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada.”*

* Citat hämtat från “Läkemedelsboken” av Läkemedelsverket.