KyberBiom – Komplett anayls av din mikrobiota

KyberBiom® är vår mest kompletta analys för mikrobiota och tarmhälsa. Den undersöker detaljerat mikrobiotan och identifierar störningar och obalanser. Förutom att redovisa resultaten för varje enskild nyckelorganism får du även en summering av mikrobiotans hälsostatus och motståndskraft, Resilience Index.  Dessutom redovisas din FODMap-typ och ditt pH-värde. FODMaps är olika sockerarter och polyoler som kan orsaka IBS-liknande symtom. Nedan går vi igenom i detalj vad som ingår i ett KyberBiom-test.

Image link

KyberBiom – vad ingår i analysen?

Immunobalanserande mikrobiota
Immuno-mikrobiota

Den immunobalanserande mikrobiotan säkerställer att samtliga delar av immunförsvaret är i balans och är ansvarig för att upprätthålla ett kraftfullt och effektivt immunsystem.
Den innefattar apatogent E. coli och Enterococcus-arter.

Protektiv mikrobiota

Den protektiva mikrobiotan säkerställer magens motståndskraft mot kolonisering och förhindrar att patogener får fäste. I den protektiva mikrobiotan ingår olika arter av
Bacteroides, Bifidobacterium och Lactobacillus.

Muco-nutritiv mikrobiota

Muco-nutritiv mikrobiota är stärker tarmslemhinnan. Faecalibacterium prausnitzii förser slemhinnan med smörsyra (näring) och stärker slemhinnans skyddande funktion. Akkermansia muciniphila stimulerar återbildandet av tarmens mucus.

Neuroaktiv mikrobiota

 

Den neuroaktiva mikrobiotan producerar γ-amino-smörsyra (GABA) som är en viktig hämmande signalsubstans i det centrala nervsystemet. Enteralt GABA verkar via receptorer i tarmen på mage-hjärna-axeln, immunsystemet och visceral smärta. Bifidobacterium adolescentis och Lactobacillus plantarum är representanter för den neuroaktiva mikrobiotan.

Proteolytisk mikrobiota

 

Den proteolytiska mikrobiotan bryter ner protein och producerar olika ämnen som kan påverka matsmältningen och levern negativt och som anses vara carcinogena. När protein bryts ner kan även gaser bildas och symtom som uppkördhet och flatulens uppstå. Den proteolytiska mikrobiotan består huvudsakligen av bakterier från Enterobacteriaceae-släktet.

Resilience Index
Resilience Index

 

Resilience Index (RI) visar på mikrobiotans hälsostatus och motståndskraft. Ett högt värde visar på att mikrobiotan kan upprätthålla viktiga strukturer och funktioner trots negativ påverkan. Ett lågt värde visar på att mikrobiotan är störd. RI beräknas utifrån de sju funktionella grupperna  i KyberBiom där samtliga viktas efter betydelse.

Candida, jäst och mögel
Jäst, mögel och candida

 

Jästmögel och Candida kan öka känsligheten för allergier och orsaka förstoppning. Dessutom gynnar de vulvovaginala candida-infektioner.

Totalt bakterieantal

 

Det totala bakterieantalet visar värdet på antalet bakterier som finns i avföringen. Ett högt värde har en stabiliserande effekt för tarmhälsan.

pH-värde

 

pH-värdet kan ge en indikation på en belastning på levern och på enzymatiska processer som orsakar skadliga nedbrytningsprodukter.

FODMaps

 

FODMaps är olika sockerarter och polyoler som kan orsaka IBS-liknande symtom. De FodMaps som inte bryts ner verkar osmotiskt i tarmen och påskyndar tarmpassagen. Den mikrobiella nedbrytningen av FODMaps producerar gaser som orsakar flatulens och smärta. Om FODMaps orsakar besvär och symtom kan det bero på mikrobiotans sammansättning.

FODMaps inkluderar:

Fermenterbara Oligosackarider såsom galakto-oligosackarider, stachyos och raffinos

Disackarider såsom laktos

Monosackarider såsom fruktos And (och)

Polyoler såsom sorbitol, mannitol, xylitol och maltitol

FODMaps

 

I analysen redovisas hur din kropp tolererar FODMaps.

FODMap typ I
Livsmedel är vanligtvis väl tolererade. Införande av en FODMap-fattig diet kommer sannolikt inte att att ge någon lindring av symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.

FODMap typ II
Livsmedel med FODMaps tolereras i mindre utsträckning. En FODMap-fattig diet bör prövas för
att lindra symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.

FODMap typ III
Livsmedel med FODMaps bör undvikas. En FODMap-fattig diet är indikerad för att lindra symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.