NeuroSpot – analys vid stress och utbrändhet

Upplever du att du har slut på energi, är utmattad eller stressad? NeuroSpot undersöker nivån på stressbelastning i din kropp och alla betydelsefulla hormoner och signalsubstanser ingår. Nedan går vi igenom i detalj vad som analyseras och vilken funktion och betydelse dessa hormoner och signalsubstanser har för vårt välbefinnande.

Stress och utbrändhet

NeuroSpot och NeuroSpot+ – vad ingår i analyserna?

Serotonin


Serotonin
, även kallat ”lyckohormonet”, är en viktig signalsubstans i hjärnan som huvudsakligen bildas i det centrala nervsystemet. Serotonin är i huvudsak ansvarigt för våra känslor och när det agerar tillsammans med adrenalin och dopamin höjer det humöret och styr vår motivation. Serotonin har också en sömnförbättrande och antidepressiv effekt. Dessutom är den med och reglerar känslan av mättnad och smärtkänslighet. Viktiga funktioner av tarmen och absorptionen av näringsämnen genom tarmarna påverkas också av serotonin.

Dopamin


Dopamin
är kanske mest känt för att det ökar vår koncentration och motivation. Det är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan och verkar mestadels på ett stimulerande sätt och spelar en viktig roll för koordination, rörelse, minne och inlärning samt koncentration och mental prestation. Dessutom har dopamin tillsammans med serotonin en humörhöjande effekt och reglerar vårt belöningssystem och påverkar därför även vårt driv och motivation.

Noradrenalin


Noradrenalin
styr vår mentala vakenhet, dvs påervrkar hur alerta vi är. Det har en positiv effekt på att höja blodtrycket, vår uppmärksamhet, vakenhet, koncentration, vilja att prestera, motivation och motoriska funktioner. Noradrenalin är också inblandad i kontrollen av en mängd hormoner. För låga nivåer av noradrenalin kan exempelvis leda till brist på motivation och energi, svårigheter att koncentrera sig och nedstämdhet. För höga nivåer kan yttra sig som oro, högt blodtryck och hyperaktivitet.

Adrenalin


Adrenalin
påverkar din prestationsförmåga och stressnivå. Det hjälper din kropp att reagera på ökad belastning genom att öka andningsvolym, blodtryck och hjärtfrekvens, vilket tillför kroppen mer syre. Adrenalin ökar även din uppmärksamhet, allmänna mentala aktivitet, motivation och vilja att prestera. Dessutom ökar det den metaboliska aktiviteten och säkerställer att musklerna och hjärnan snabbt får mer energi. Å andra sidan hämmar adrenalin matsmältning och sexlust.

GABA

 

GABA fungerar som kroppens eget lugnande medel och spelar en stor roll när det gäller stress eftersom det påverkar mängden stresshormoner. Dessutom är GABA mycket viktigt för minne och inlärning. Det förhindrar en överbelastning på våra känsliga receptorer och har en effekt som är ångestdämpande, avslappnande, sömnhöjande, smärtlindrande, kramplösande och stabiliserar blodtrycket.

Glutamat

 

Glutamat finns i många livsmedel som smakförstärkare men det glutamat som tas upp med maten når inte hjärnan och är därför inte relevant här. Däremot är glutamat som finns som signalsubstans i hjärnan flera viktiga funktioner. Glutamat påverkar inlärning och minne, medveten kontrollerad rörelse samt hjärnans förmåga att uppfatta miljön och att anpassa sig till den. Dessutom är glutamat involverat i metaboliska processer som avgiftar hjärnan.

DHEA


DHEA,
som också kallas ”anti-aging hormon”, framställs från kolesterol och produceras främst i binjuren. Produktionen av DHEA avtar kontinuerligt när vi åldras, från ca 25 års ålder. Därför är DHEA-nivån en bra indikator för att bestämma vår biologiska ålder. DHEA är också ett förstadie för våra könshormoner testosteron och östrogen. DHEA är ett direkt motmedel mot kortisol då det balanserar stressreaktionen orsakad av kortisol.

Kortisol


Kortisol
, även kallat vårt ”stresshormon”, påverkar i allmänhet kroppens anpassning till stimuli. En viktig funktion av kortisol är att det aktiverar ämnesomsättningen för att skapa energireserver. Låga nivåer av kortisol kan exempelvis leda till problem med  koncentration och att man upplever en brist på ork och energi. Överskott av kortisol kan exempelvis leda till högt blodtryck, sömnsvårigheter och ökat bukomfång.

NeuroSpot


Serotonin

Dopamin

Noradrenalin

Adrenalin

Kreatinin (för referensvärde)

Kortisol (tre prov)

DHEA (två prov)

Provmaterial: saliv och urin

Pris: 2 995kr

NeuroSpot+


Serotonin

Dopamin

Noradrenalin

Adrenalin

GABA

Glutamat

Kreatinin (för referensvärde)

Kortisol (tre prov)

DHEA (två prov)

Provmaterial: saliv och urin

Pris: 3 995kr