1950 kr

SIBO

Utandningsprov

SIBO – utandningsprov

- +

Beskrivning

H2 –utandningstest för undersökning av bakteriell överväxt i tunntarmen.

Provmaterial: utandningsluft

Provlösning/substrat: laktulos

Antal utandningsprov: 8 st, varav det första är ett referensprov, sedan sju prov enligt ett
bestämt tidsschema.

Vid beställning skickar vi test-kit, instruktioner och allt som du behöver.
Provsvar på svenska kommer inom två veckor som pdf.