3950 kr

Matsmältning

Tarmanalys

Analys för dig som har problem med matsmältning.

- +

Beskrivning

Analysen är inriktad på problem med matsmältningen vilket kan leda till näringsbrist. Här undersöks följande parametrar:

Restprodukter
Gallsyra
Pankreas elastase 1
Sekr. IgA (sIgA)
EPX (Eosinofilt Protein X)
Beta-defensin 2
Testet görs genom ett enkelt avföringsprov som kan utföras i hemmet av dig själv.