Parasitologi – analys av parasiter i magen

I samband med att vi reser allt mer blir även parasitinfektioner vanligare. Parasiter är svåra att upptäcka och det är mycket viktigt att man följer instruktionerna vid provtagning. Om provet är positivt är det av stor vikt att man får adekvat behandling.

Vad är parasiter och hur smittas vi?

Parasiter lever av näringen från andra varelser. De kan finnas på huden (till exempel löss och skabb) eller i tarmen som inälvsmask. Tarmparasiterna får vi oftast i oss via maten och därför det väldigt viktigt med god mathhygien när vi är ute och reser. Det är inte ovanligt att få infektioner med tarmparasiter vid resor till Asien, Syd- och Centralamerika, men det kan även förekomma i sydligaste Europa. Ofta kommer det från kött eller fisk, men det kan också komma från exempelvis okokta grönsaker.

Vad händer i kroppen vid infektion?

I det initiala skedet lever parasiten i tarmen och stjäl näring ur kroppen. Man kan känna sig hängig och trött och tarmfunktionen är påverkad. Tecken på parasitinfektion är illaluktande avföring, uppsvullen buk och trötthet. Ofta sover man sämre eftersom levern belastas. I ett senare stadium kan den bosätta sig i olika organ, speciellt levern, och leda till nedsättning av organens funktion. Därför är det viktigt att testa sig om du rest i riskländer eller på annat sätt misstänker att du fått parasitinfektion.

Vad analyseras i testet?

Med parasitologi analyseras förekomst av följande i tarmarna:

  • Giardia lamblia
  • Amöbor
  • Cryptosporidium
  • Parasitiska maskar/maskägg
  • Övriga Protozoer (encelliga djur)

Det är viktigt att ta reda på vilka typer av analysmetoder som de olika laboratorierna använder för att upptäcka eventuella parasiter. Vårt laboratorium använder följande metoder. Parasitiska maskar och maskägg undersöks genom mikroskop efter färgning. Giardia Lamblia, Amöbor and Cryptosporidium undersöks genom att man använder direkt-antigen med hjälp av ELISA. Detta är en fördel då man inte behöver intakta, vitala organismer då även mindre delar och fragment upptäcks med ELISA.

Hur går testet till?

Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras av laboratoriet. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv. För att kunna få ett tillförlitligt resultat behöver man prov från tre efterföljande tillfällen.

Pris: 1 495 kr (inklusive moms)