ImuPro – Analys av IgG födoämnesallergi

Imupro är en analys som undersöker eventuell IgG-medierad allergi mot födoämnen, även kallad fördröjd allergi typ III eller födoämnesintolerans. I analysen tas hänsyn till IgG1-IgG3 (IgG4 ≤ 1%) samt totalt IgG. Detta är mycket viktigt då IgG4 används för att undersöka tolerans vid immunisering och ska därför inte ingå i ett intolerans/allergi typ III-test. Det är också viktigt att poängtera att det inte är möjligt att undersöka IgG-medierad allergi genom analys av hårprov. ImuPro-analyser har genomförts i mer än 20 år och och totalt sett har man analyserat långt fler än 200 000 blodprov.

Analysen används av läkare i exempelvis Frankrike, Tyskland, England och sedan ett par år tillbaka även i Sverige när det som anses vara klassisk skolmedicin inte är tillräckligt. ImuPro eller andra IgG-analyser ses då som ett  alternativ och komplement.

Själva analysen av blodprovet utförs på CTL Ortholabor i Tyskland i enlighet med ISO 9001:2008 och den bygger på den CE-certifierade ELISA-metoden, som är en stabil och välrenommerad analysmetod. För att säkerställa både en hög kvalitet och reproducerbarhet genomförs kontinuerligt en mängd så kallade blindade dubbeltester. Det innebär att man skickar samma blod under två olika namn och jämför resultatet.

Standardspråk för rapporten är svenska men den går att få på de flesta större språken, bl a engelska, tyska, franska, arabiska, ryska, italienska, spanska och turkiska. Vänligen meddela oss om något annat språk än svenska önskas.

Om du är intresserad av ett uppföljningstest är det lämpligt att utföra detta efter 12 månader.

Här följer två korta filmer som på ett illustrativt sätt beskriver dels IgG-allergi typ III och dels ImuPro.

IgG-allergi typ III

ImuPro-konceptet

Den vetenskapliga bakgrunden till ImuPro baseras på en mängd olika studier om IgG-antikropparnas betydelse vid olika sjukdomstillstånd och för inflammation. Citerat ur lärobok: “IgG bundet till lösligt antigen bildar immunkomplex som aktiverar komplement. Deponering av immunkomplex i vävnad ger inflammation och kan ge vävnadsskada.”*

Längst ned finns en rad artiklar sorterade på sjukdomstillstånd.

Vad kännetecknar typ III födoämnesallergi (IgG)?

Orsaken till många kroniska problem såsom exempelvis mag-tarmbesvär, hudproblem, depression, kronisk trötthet, ledvärk och koncentrationsproblem är ännu inte helt klarlagd. Därför består behandlingen i många fall av symptomlindring och dessvärre blir man inte av med det som orsakar problemen.

I dag är det allmänt vedertaget att många kroniska besvär orsakas av att det pågår en låggradig inflammatorisk process i kroppen. Denna process kan utlösas av att det bildas specifika antikroppar, (IgG), mot fördoämnen. Man talar
 då om IgG-allergi eller en allergi typ III mot födoämnen. 

Typ I födoämnesallergi

Den mest kända allergin är typ I-varianten som ger omedelbara och ibland livshotande symptom efter att man ätit ett visst födoämne. Jordnötsallergi är ett klassiskt exempel där det kan räcka med spår av jordnötter för att orsaka en anafylaktisk chock. Oftast är det ganska lätt att identifiera vilket ämne det är man inte tål även utan att ta ett allergitest.

Typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)

Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. De varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.

Det finna viktiga skillnader mellan typ I och typ III födoämnesallergi:

WordPress Tables Plugin

Vad orsakar typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)?

Dagens allt mer stressade livsstilsmönster kombinerat med exempelvis läkemedelsanvändning, alkohol, kaffe eller te kan leda till att tarmslemhinnan skadas. När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslemhinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein.

IgG-antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunförsvaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion. Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader också, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska låggradiga inflammatoriska besvär såsom:

  • Magproblem; diarré och uppsvälldhet mm
  • Hudproblem; eksem, psoriasis och akne mm
  • Migrän och huvudvärk
  • Högt blodtryck
  • Fetma

Genom att utesluta de födoämnen ur kosten som immunsystemet reagerar mot, är det möjligt att minska inflammationen, avlasta kroppen och få symptomen att avta.

Hur påverkas prestation och kroppskomposition av födoämnesallergi typ III?

Ökade nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen kan trigga en kronisk inflammatorisk process och åtföljas av en störning av ämnesomsättningen. Kronisk inflammation ger en ansamling av vätska som kroppen producerar när den tror att den måste reparera sig på något sätt. Den extra vätskan medför att kroppsvikten ökar.

När det finns högre nivåer av IgG-antikroppar i blodet än vad det gör i normala fall produceras det även större mängder av TNF-α, en signalsubstans. TNF-α binder till kroppens insulinreceptorer. Detta medför att kroppens förmåga att transportera blodsocker in i cellerna, där det behövs till energi, drastiskt minskar eller avstannar helt.

Inflammationen leder även till att de röda blodkropparna (erytrocyterna) klumpar ihop sig (Rouleaux d’argent) och deras totala yta minskar.

Detta kan leda till:

  1. Socker omvandlas till fett
  2. Minskning av energinivån
  3. Syreupptagningsförmågan minskar

ImuPro – ett test som avslöjar orsakerna till symptomen

Med ImuPro kan man mäta mängden av specifika IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som immunförsvaret har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina symptom.

För att kunna genomföra analysen behövs ett blodprov taget från ditt armveck eller ditt finger. Du beställer analysen antingen via din läkare, terapeut eller direkt från oss och vid beställning får du allt material och all information som du behöver. Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium i Tyskland som är specialiserat på att analysera IgG-antikroppar mot födoämnen i blodet. ImuPro som tas med kapillär provtagning (i fingret) går att beställa i vår webbshop, se länk till beställning nedan.

Efter 14 dagar kommer resultatet och övrig dokumentation med posten, antingen till dig personligen eller till din behandlare. Baserat på resultatet och de rekommendationer som medföljer kan du och/eller din behandlare utarbeta din personliga kostplan och nya diet. 

ImuPro – vilka storlekar erbjuds?

Alla födoämnen som analyseras i respektive test finns beskrivet nedan samt en länk till vår webshop där du kan beställa ditt ImuPro. Samtliga storlekar går att utföra med både venöst (i armvecket) och kapillär (i fingret) provtagning.  Standard vid beställning är kapillär provtagning och vi skickar ut test-kit.

ImuPro Screen + analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg.
Du får med en utförlig rapport med ett lättöverskådligt resultat. En generell nutritionsguide med instruktioner medföljer också. 

Pris: 1 495 kr

ImuPro Basic analyserar 90 av de vanligast förekommande födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. 
Utöver en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat, får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för
din 4-dagars rotationsdiet. 

Pris: 2 950 kr

ImuPro Complete analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans. Du kan anpassa din diet väldigt selektivt efter ditt analysresultat och det innebär att har flera alternativ till din 4-dagars rotationsdiet. 

Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med ett lättöverskådligt och detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutritionsguide vilken hjälper dig att anpassa din diet efter resultatet och som innehåller rekommendationer för din 4-dagars rotationsdiet, samt förslag på recept som är anpassade efter ditt resultat. 

Pris: 4 950 kr

Vetenskaplig bakgrund och studier (klicka på text så öppnas en fil)

ADHD
2008 ADHD Literature English and German
2007 Paul – ADHS Von Genen und mehr German

Hudsjukdomar
2007 Paul – Neurodermitis

Huvudvärk och migrän
2010 Ertas – CEP Diet restriction in Migraine
2005 Rees – A prospective audit of food intolerance in migraine patients

IgG Generellt
2009 Application study ImuPro300
2004 Aljada – Increase in intranuclear factor B
2001 University of York – Report British Allergy Foundation
2000 Dixon – Treatment of delayed food allergy based on specific IgG RAST testing
1998 Gaby AR – Review food intolerance in chronic disease

Mag-tarmproblem
2010 Bentz – Morbus Crohn Digestion
2007 Zuo – Alterations of food specific IgG in IBS
2006 Drisko – Treating IBS with Food Elimination Diet
2005 Shanahan – IgG mediated Food Intolerance in Irritable Bowel Syndrome
2004 Rogler et al – Food Intolerance in Crohns disease
2004 Lea R – Dietary Treatment of IBS (Abstract)
2004 Isolauri – IgG in Irritable Bowel Syndrome
2004 Aktinson – IgG in Irritable Bowel Syndrome

Övervikt
2007 Truschnig – IgG antibodies against food in obese juveniles
2005 Dadona – Metabolic Syndrome Obesity Diabetes and Inflammation
2003 Ramos – Is obesity an inflammatory disease
2003 Erlinger – Inflammation modifies the effects of a reduced fat low..

Blandat
2007 Selvin, Paynter and Erlinger – Effect on weight loss on CRP
2004 Vance – Ovalbumin specific IgG and development of asthma
1998 Wahnschaffe – Serum antibodies to dietary antigens in HIV-1 infection