För behandlare

Är du intresserad av att arbeta med våra analyser?

Om du till exempel är en utbildad näringsterapeut, personlig tränare, dietist, fyscoach eller elittränare och vill använda dig av våra analyser i din verksamhet, ber vi dig skicka in en kort beskrivning av din bakgrund, utbildning, ditt företag och vad analyserna skulle tillföra. Sedan återkommer vi så snart vi kan med feedback.

Innan du börjar använda analyserna vill vi att du genomgår en utbildning för att säkerställa att samtliga klinker som erbjuder våra analyser uppfyller våra krav på kompetens. Bl a har vi tagit fram webbutbildningar som du kan ta del av. Kontakta oss för mer information om hur du får tillgång till dessa.

För oss är det av stor vikt att vi kan upprätthålla en hög standard på de kliniker som vi samarbetar med. Därför har vi återkommande utbildningar samt kvalitetskontroller av våra partners. Vi lägger även stor vikt vid återkoppling från patienter.

Vi tillhandahåller naturligtvis informationsbroschyrer samt övrigt material som behövs för analyserna. Här kan du ladda ner några av de provtagningsinstruktioner och broschyrer som vi har.

Provtagningsinstruktioner (klicka på respektive namn):
Broschyrer (klicka på respektive namn):