Borrelios – analys av förekomst av Borrelia i blodet

Borrelia, eller borrelios, är en bakteriell infektionssjukdom som överförs via fästingar och som drabbar många svenskar varje år. En del av de som drabbas blir inte diagnosticerade via sjukvårdens analyser. Med vår analys kan upptäcka en borrelia-infektion oavsett om den befinner sig i en pågående fas eller om den har gått över i en kronisk fas eller om man inte utvecklat antikroppar mot borrelia.

Vad skiljer denna analys mot den som erbjuds i sjukvården?

Traditionellt i Sverige, så analyserar man om det finns antikroppar (IgG eller IgM) mot borrelia i blodet med hjälp av ELISA-metoden.Tyvärr finns det vissa brister med denna metod vid analys av borreliainfektion:

  • ca 10% av de som får en infektion utvecklar inte antikroppar mot borrelia. Alltså blir dessa patienter negativa (=ej infektion) i en ELISA-analys oavsett om de har en infektion eller inte.
  • vid en ELISA-analys kan man inte se om det är en akut, re-aktiverad eller en tidigare/övergången infektion som gått över i en kronisk fas.

Invitalab använder metoden MELISA genom vilken man kan upptäcka en borrelia-infektion oavsett om den befinner sig i en pågående fas eller om den har gått över i en kronisk fas. Samtidigt som man även täcker in de ca 10% av patienterna som inte utvecklar antikroppar och som per automatik skulle vara negativa vis en ELISA-analys.

Vilka olika arter av bakterien som orsakar Borrelia analyseras?

  • Borrelia burgdorferi sensu stricto
  • Borrelia afzelii
  • Borrelia garinii

Vad kostar analysen?

Priset är lite beroende på var man bor och om det går att skicka blodprov för flera patienter vid samma tillfälle.

Ca-pris inklusive provtagning: 3 450kr + frakt/transport.

Hur går testet till?

Till analysen behövs ett venöst blodprov. Då provtagningen är lite mer avancerad än vid ett vanligt blodprov och blodprovet måste vara framme hos laboratoriet i Tyskland inom 24h, sker provtagning för denna analys enbart i Stockholm. Kontakta oss för mer information om hur det går till rent praktiskt.