KyberBiom – intelligent diagnostik av mikrobiota.

 

KyberBiom® är vår mest kompletta analys för mikrobiota och tarmhälsa. Den undersöker nyckelorganismer i sju funktionella grupper av mikrobiotan och identifierar mikrobiella störningar och obalanser vilket kan vara en indikation på kroniska sjukdomar, ibland i tidiga stadier. Förutom att redovisa resultaten för varje nyckelorganism får du även en summering av mikrobiotans hälsostatus och motståndskraft, Resilience Index.   Dessutom får du reda på vilken FODMap-typ du har och pH-värde. FODMaps är olika sockerarter och polyoler som kan  orsaka IBS-liknande symtom. Nedan går vi igenom i detalj vad som ingår i ett KyberBiom-test.

 

Resilience Index visar på mikrobiotans hälsostatus och på förmågan att motstå negativ påverkan. Ett högt värde visar på att mikrobiotan kan upprätthålla viktiga strukturer och funktioner trots skadlig påverkan. Ett lågt värde visar på att mikrobiotans ekologi är störd och då kan skadlig påverkan snabbt leda till kliniska symtom. Resilience Index beräknas utifrån de sju funktionella grupperna som ingår i KyberBiom där samtliga viktas efter betydelse.

 
Den immunobalanserande mikrobiotan säkerställer att samtliga delar av immunförsvaret är i balans och är
ansvarig för att upprätthålla ett kraftfullt och effektivt immunsystem.
Den 
innefattar apatogent E. coli och Enterococcus-arter.

Den protektiva mikrobiotan säkerställer att magens motståndskraft mot kolonisering upprätthålls och
förhindrar att patogener får fäste.
I den protektiva mikrobiotan ingår Bacteroides, Bifidobacterium och Lactobacillus-arter.

 Viktiga mikroorganismer i den muco-nutritiva mikrobiotan är Akkermansia muciniphila och Faecalibacterium prausnitzii. Faecalibacterium prausnitzii förser tarmens slemhinna med smörsyra (näring) och stärker slemhinnans skyddande funktion. Akkermansia muciniphila stimulerar återbildandet av tarmens mucus.

Den fibernedbrytande mikrobiotan stödjer den muco-nutritiva genom att bryta ner långa fiberkedjor, vilket ger ämnen för produktion av smörsyra. Dessutom stimulerar fibernedbrytande arter andra bakterier till att ta hand om komplexa kolhydrater. De viktigaste arterna i den fibernedbrytande mikrobiotan är Ruminococcus bromii och Bifidobacterium adolescentis.

Den neuroaktiva mikrobiotan producerar γ-amino-smörsyra (GABA) som är en viktig hämmande neurotransmittor (signalsubstans) i det centrala nervsystemet. Enteralt GABA verkar via receptorer i tarmen på mage-hjärna-axeln, immunsystemet och visceral smärta. Bifidobacterium adolescentis och Lactobacillus plantarum är representanter för den neuroaktiva mikrobiotan.

Den proteolytiska mikrobiotan bryter ner protein och producerar olika ämnen som kan påverka matsmältningen och levern negativt och som anses vara carcinogena. När protein bryts ner kan även gaser bildas och symtom som uppkördhet och flatulens uppstå. Den proteolytiska mikrobiotan består huvudsakligen av bakterier från Enterobacteriaceae-släktet.

Jäst och mögel kan öka känsligheten för allergier och orsaka förstoppning. Dessutom gynnar de vulvovaginala candida-infektioner.

Det totala bakterieantalet visar värdet på antalet bakterier som finns i avföringen. Ett högt värde på det totala baterienatalet verkar stabiliserande för tarmhälsan. 

pH-värdet kan ge en indikation på en eventuell belastning på levern och på enzymatiska processer som orsakar skadliga nedbrytningsprodukter.  

FODMaps är olika sockerarter och polyoler som  kan orsaka IBS-liknande symtom. De FodMaps som inte bryts ner verkar osmotiskt i tarmen och påskyndar tarmpassagen. Den mikrobiella nedbrytningen av FODMaps producerar gaser som orsakar flatulens och smärta. Om FODMaps orsakar besvär och symtom kan det bero på mikrobiotans sammansättning.

FODMaps inkluderar:
Fermenterbara Oligosackarider såsom galakto-oligosackarider, stachyos och raffinos
Disackarider såsom laktos
Monosackarider såsom fruktos
And (och)
Polyoler såsom sorbitol, mannitol, xylitol och maltitol

 

FODMaps kan delas in i tre olika typer:

FODMap typ I Livsmedel är vanligtvis väl tolererade. Införande av en FODMap-fattig diet kommer sannolikt inte att att ge någon lindring av symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.
FODMap typ II Livsmedel med FODMaps tolereras i mindre utsträckning. En FODMap-fattig diet bör prövas för
att lindra symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.
FODMap typ III Livsmedel med FODMaps bör undvikas. En FODMap-fattig diet är indikerad för att lindra symtom vid IBS eller mag-tarmbesvär.