KyberBiom – intelligent diagnostik av mikrobiota.

Med KyberBiom Ibland behöver man göra mer noggranna analyser av magen. Vi erbjuder fyra olika fördjupande analyser av tarm och tarmflora, där vi bl.a. undersöker bakterier, parasiter, svampar, inflammatoriska och immunologiska parametrar samt matsmältning.

Med KyberBiom kan vi nu för första gången mäta motståndskraften hos tarmens mikrobiota.

xdfdgsdfgtgdfmglmdflmgldmflgmlfdmglmdflmgldmflg

dmfkdlsmfkmdklmfkdmklgmkldfmkgmk

mlklsdfllkfklerklkokokoko

Resilience Index

xdfdgsdfgtgdfmglmdflmgldmflgmlfdmglmdflmgldmflg

dmfkdlsmfkmdklmfkdmklgmkldfmkgmk

mlklsdfllkfklerklkokokoko

kdsalkmklsamdkmnaksnd,ndsccdksamd.masmdms.mdma.smd.m.asm.dm.ams.md.mas.md.asmd.ma.smd.ma.smd.ma.smd.m.mas..kmdm.a
lxfmcvkxfnv,zndf,vnzn,vn,xc,nv,xnczvm,zxcvnz,nklsdnflknskdlfnklnsdlknfklnsdlkfnklsdnlkfnklsndFKLsndlfknklsndf
kdsalkmklsamdkmnaksnd,ndsccdksamd.masmdms.mdma.smd.m.asm.dm.ams.md.mas.md.asmd.ma.smd.ma.smd.ma.smd.m.mas..kmdm.a
lxfmcvkxfnv,zndf,vnzn,vn,xc,nv,xnczvm,zxcvnz,nklsdnflknskdlfnklnsdlknfklnsdlkfnklsdnlkfnklsndFKLsndlfknklsndf
kdsalkmklsamdkmnaksnd,ndsccdksamd.masmdms.mdma.smd.m.asm.dm.ams.md.mas.md.asmd.ma.smd.ma.smd.ma.smd.m.mas..kmdm.a
lxfmcvkxfnv,zndf,vnzn,vn,xc,nv,xnczvm,zxcvnz,nklsdnflknskdlfnklnsdlknfklnsdlkfnklsdnlkfnklsndFKLsndlfknklsndf
kdsalkmklsamdkmnaksnd,ndsccdksamd.masmdms.mdma.smd.m.asm.dm.ams.md.mas.md.asmd.ma.smd.ma.smd.ma.smd.m.mas..kmdm.a
lxfmcvkxfnv,zndf,vnzn,vn,xc,nv,xnczvm,zxcvnz,nklsdnflknskdlfnklnsdlknfklnsdlkfnklsdnlkfnklsndFKLsndlfknklsndf
kdsalkmklsamdkmnaksnd,ndsccdksamd.masmdms.mdma.smd.m.asm.dm.ams.md.mas.md.asmd.ma.smd.ma.smd.ma.smd.m.mas..kmdm.a
lkfglökdlfmglfmlxghmlfxmbhklvmdfk-.gmbnkfmxkbnmfcmbncmb